/ 5 نظر / 15 بازدید
حسین.

روزی مخاطـــ ــب تمــام جملاتت من بودم !!!! نمیدانی چــه درد سختی است خلع مقام شدن ٫ .... نمیدانی چــه سخت تر است دیدن ترفیع گرفتن دیــگری ....

حسین.

اوکی چشم..[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

حسین.

دل فقط دل تو… دل من که دل نیست.. یا میشکنه یا میگیره یا تنگ میشه…

حسین

هرکســـــی برای خودش خیابانی دارد، کــوچه ای، کـافی شاپی و عـطری کـــه بعد از سال ها خاطراتش گلویش را چَنــگ می زند . ...