/ 8 نظر / 81 بازدید
چشمها این زبان خاموش عشق...

ماهی هرگز با دهان بسته صيد نميشود رازهایت را فاش نکن, بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظارتو نشسته اند آپم

محمد

پروانه ها خیلی قشنگن

محمدجواد

ســـلامـــــ خیلی خیلی قشنگن[لبخند][گل]

امپراطور

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد... وای از این عمر که با "میگذرد" میگذرد!! سلام خیلی ناز بودن... با آپ های جدید در هر دو وبلاگم منتظر نظرات پر مهرت هستم...[گل] http://hoseinjan.persianblog.ir www.darjostojooyeto.persianblog.ir

پاییزفصل زیبا

باید ازفاصله ها بپرسم؟ که شعرهای دیدارمرا به کجا خواهند برد؟ درکجا خواهند خواند که تو آنها را بشنوی؟ پشت کدامین پنجره ی طلو ع خواهی ایستاد؟ تا من برای یک لحظه ی دیدارتوراببینم؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پاییزفصل زیبا

ازفاصله ها بیزارم...... هیچ پلی نیست تا کلمه های شعرم را به تو برسانم........ با این همه فاصله هنوزکلمات؛ شعرم به جستجوی تو می آیندتا مهربانی هایت راببویند........ رویاهایم بدون حضورتولبریزازهیچ می شوند....... فرداگیسوانت را درامتدادنسیم شانه کن تا بوی تورا حس کنم....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]