جالبترین درخواست ازدواج ایی که تاحالا دیدید !

به گزارش پارسی نو کلیفتون اسمیت ۲۵ ساله با درست کردن یک قلب به

وسعت یک هکتار در مزرعه پدر دوست دخترش همه را شوکه کرده بود.

در این قلب وسیع درخواست ازدواج از دختر این خانواده آورده شده بود.
اسمیت زمانی که با یک هواپیما کوچک همراه با دوست دخترش بر فراز
این مزرعه پرواز می کرد ،با نشان دادن درخواستش آن هم به این وسعت
جواب بله را از دختر خانم گرفت.

این وسعت درخواست ازدواج در تیتر خبر های جالب جهان قرار گرفته
است.
/ 4 نظر / 6 بازدید
امپراطور

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی!! سه نقطه میشوی در شعرهایم... سلام مثل همیشه عالی بود ایول آپم و منتظر نظرات پرمهرت

امپراطور

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی!! سه نقطه میشوی در شعرهایم... سلام مثل همیشه عالی بود ایول آپم و منتظر نظرات پرمهرت